tirsdag 8. desember 2015

Litt mer om denne portalen

I og med at dette er en "portal" vil det ikke komme mange innlegg direkte på denne hjemmeadressen. Derimot vil det være mye aktivitet på bloggene i høyre kolonne som f. eks. på Mitt daglige 'manna'.

De aller fleste refleksjonene under Mitt daglige 'manna' er knyttet til bibelvers. Disse er samlet og registrert kronologisk etter bibelhenvisningen i det jeg kaller Bibelportalen. I tillegg inneholder flere av de bibelske bøkene en introduksjon til selve boken. 

Ned gjennom årene har jeg skrevet en rekke artikler både i FA-publikasjoner og i andre blader, og jeg har også vært informant eller intevjuobjekt. Noen av dette publiserte materialet finnes i Fra min hånd og ånd.

Jeg har også publisert en del bøker og bidratt med kapitler til bøker. Noe av dette er det informasjon om på Mine bøker. Der har jeg også ei liste over de fleste av bøkene i biblioteket vårt.

Etter hvert har jeg også publisert ganske mye på flere språk. På de forskjellige språk-lenkene finner du innlegg i kronologisk rekkefølge fra det ferskeste til det eldste: 

Videre hender det at jeg får spørsmål om notater til noe jeg har brukt i undervisning. Derfor kommer jeg til å legge ut mer og mer av dette under Min undervisning.

Og så er det musikken da. Det har blitt noen sanger etter hvert. Noen har jeg skrevet teksten til, andre melodien, og ikke så sjelden både tekst og melodi. I tillegg har jeg bidratt med mange oversettelser. Jeg har valgt å samle dette under Min musikk selv om det i flere tilfeller kun dreier seg om tekst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar